Днес, заедно с член от групата Олга Морар посетихме семейство в нужда. Майка и син инвалид на количка. То ни е в регулярния списък и сега отидохме за втори път. Освен нашият пакет с храна, Олга беше купила и други неща. Заварихме ги в къщи.

Бяха радостни да ни видят пак.

Изслушахме им неволите. Спрели им тока за пореден път.

Жената рови по кофите за храна!!

Отчаяние беше обзело младият мъж. Отказвал да излиза, отказвал да си пие лекарствата. Искал да се хвърля от балкона. Поговорихме си и се надявам да сме вдъхнали малко кураж и надежда. Обеща, че ще се стегне и няма да се предава.

Питах от какво имат нужда. Не поискаха нищо, но след настояване от моя страна помолиха за одеяла и възглавници.