„Хуманитарна акция за Северна България“ не е проект на ООН, не е и на Червения Кръст, нито на т. нар хуманитарни организации. Правителството не знае за нея, а опозицията се интересува от съвсем различни неща.

Това е дело, което се реализира от обикновени хора на доброволни начела , които се обединяват под мотото на акцията: “ Хора помагат на хора в нужда“.