Фондация "Спаси Човека"

Спаси Човека

Акция първа - Оряхово, Селановци, Хърлец